Sponzorji:
Sponzor-Občina.jpg
logo_tsm.png
Krpan.jpg
KITAK_Logo.jpg
FLUCHER.jpg
Sahovska_Zveza_Slovenije.jpg

VABILO NA OZ KLUBA

Sklicujemo 19. redni občni zbor, ki bo v soboto 30.03.2019  v klubskih prostorih na Aškerčevi 24  II.  nadstropje v Šmarju pri  Jelšah.


Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora
2.  Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo delovnih teles o delovanju kluba v letu 2018
4. Finančno poročilo za leto 2018
5. Program dela za leto 2019
6. Določitev letne članarine za leto 2019
7. Razprava in potrditev
8. Razno
 

Lepo vabljeni!

Lep pozdrav,
Dominik Košič (predsednik)

Vabilo .pdf